4.png
3.png
1.png
2.png
Mae'r Gorlan yn cael ei redeg gan grwp o Gristnogion ifanc sydd yn gwirfoddoli o'u hamser eu hun, trwy'r flwyddyn, ond yn arbennig yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol.
melyn.png

Y TÎM

Os wyt ti'n Gristion ac yn derbyn Iesu Grist fel dy waredwr yna mi fyddem ni'n falch iawn o dy gael ar y tîm. Ymuna!  Mae'r Gorlan yn ffordd ddeinamig a chyfoes i ti fyw dy ffydd i'r eithaf. Mae'n gyfle i dystiolaethu i'r hyn wnaeth Iesu drosot ti. 

Er mwyn gwirfoddoli gyda'r Gorlan plîs edrycha ar ein Cyffes Ffydd a llenwa'r ffurflen gais- bydd hyn yn help i ni dy osod mewn tîm perthnasol.

melyn.png