top of page
Sut gallwch chi gefnogi gwaith y Gorlan?
 

 

1- Ymuno â'n Tîm Gweddi.

Mae Tîm Gweddi'r Gorlan yn hanfodol gan ein bod ni yn credu mae Duw ydy'r un sydd yn newid bywydau ac yn bendithio'r gwaith. Wrth ymuno â Tîm Gweddi y Gorlan fe fyddwch yn derbyn e-bost bob nawr ac yn y man gyda newyddion a phwyntiau gweddi.

 

 

 

2- Rhodd ariannol.

Gan mai elusen ydym ni, rydym yn dibynnu ar garedigrwydd unigolion a chapeli i'n cynnal drwy'r blynyddoedd. Os ydych chi am ein cefnogi yn ariannol, bydd unrhyw rodd yn cael ei werthfawrogi yn fawr iawn.  Cysylltwch gyda ni drwy ebost ar pwyllgor@ygorlan.cymru am fwy o wybodaeth ar sut i gyfrannu'n ariannol i waith y Gorlan.

glas.png
glas.png
bottom of page