top of page
caerdydd2018-1.jpg
llanrwst2019-3.jpg
llanrwst2019-4.jpg
llanrwst2019-7.jpg
gwynaoren.png
gwynaoren.png

Elusen genhadol Gristnogol Gymraeg yw’r Gorlan a sefydlwyd yn 1984 gyda’r nod o wasanaethu ieuenctid Cymru a’u cyflwyno i’r newyddion da am Iesu Grist yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

DARGANFOD MWY

Y GORLAN

llanrwst2019-2.jpg
llanrwst2019-9.jpg
llanrwst2019-8.jpg
patrwm.png

"Ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem ddal yn bechaduriaid."

RHUFEINIAID 5 : 8

bottom of page